Smoky Blue

192 teksty – auto­rem jest Smo­ky Blue.

Sweet Sound of Ignorance

Początek po­ry suchej
Kwiatów zdep­ta­niem zwiastowany
Wys­chłe stru­mienie jak spie­rzchłe usta
Nie szu­kają ujścia zas­tygłe w półśnie

Zwierzęta zmie­rzają ku up­ragnionym oazom
Go­towe za­bić za mi­raż finiszu
Czy dot­rzeć zdołają przez burze piaskowe
Chy­ba niego­towe na walkę się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 kwietnia 2018, 18:33

Wróżąc z pary

Jes­tem mro­zem kar­miącym parę
Two­jego od­dechu zimą
Tak obłędnie bliski
Niena­widzić czy kochać
Tę mor­der­czą intymność 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 20:31

* * *

spienioną falą nadszedł
niepos­kro­miony ryd­wan
stałam do pa­sa w wodzie
cze­kając

za­nurzyłam głowę
oczy sze­roko otwarte
nie dostrzegały
stać czy dać się porwać?

nieos­wo­jony
uzbrojony
i ja
Amfitryta 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 marca 2018, 20:02

L'Orfeo

Nag­rałem Twój głos by słuchać
Gdy za­mil­kną śpiew­ne usta
Za­pamiętać każdy uśmiech
Śmiech każdej stru­ny
Dźwięk każdy płacz i szept
Nie uwierzę że odejściem w próżnię sen
Jeśli tak jest tam odejdę gdy uśniesz
Wspom­nieniem śpiewu Twego
Spędzając całe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2018, 18:23

Festina Lente

Za­topiony w śniegu po szyję
Kroczę na północ czując dno
Stojąc na pal­cach jedynie
Mroźne pus­ty­nie żalem jęczą
Por­ce­laną brwi ozdobione
Za­mykam oczy
Skórą sta­piając człowieczeństwo

Stąpając po­tem po kruchym lodzie
Kieruję węch w teraźniejszość
Opuszki dy­rygują drogą przeszłą
I nasłuchuję pa­saży na chłodzie
Czując choć trochę allegretto 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 lutego 2018, 21:50

Od­rzuć mnie mrozem
Za­pachem nienawiści
Nim słońce wzejdzie 

haiku
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2018, 19:24

Ćwiartka Jabłka

Kar­me­lowy wieczór
Ogień płonie w piecu
Do­gasa namiętność
Tra­wiąca od wewnątrz
Słabnący wi­na posmak
Ob­wie­szcza ko­niec doznań
Pier­wsze­go ćwierćwiecza

...w każdym jabłku mie­szka robak
toczą nas zep­su­te słowa 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2018, 13:04

Noc Trzecia

Odtwórz
"When I li­ke peop­le im­mense­ly I ne­ver tell their na­mes to anyone. It is li­ke sur­rende­ring a part of them."

Lu­buję się w spot­ka­niach z nią
Po za­pad­nięciu w sen lwiej części oczu
Kur­ty­ny zmroku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2018, 16:32

In this world

Odtwórz
Czuję me­taliczny posmak
Opiłków brudu
Na językach
Świeżo wy­pas­to­wanych butów
Zanikam
Jak mięsień tłoczący krew
Szarzeję w stron­ni­ce już zapisane
Pod­nosząc brew, opuszczam
Wzrok, ciało, planetę
Wolę gra­wito­wać ku sma­kom nieznanym
Ścieżkom wyłożonym skórką pomarańczy
Pachnącym po­wiet­rzem pragnień
Przełama­nym wiarą w wy­darze­nia ważne
Krys­ta­liczną komunikację

"To lo­ve one­self is the be­gin­ning of a li­felong romance" 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 15:45

Puść pa­wie oko
Poetyc­kie zaloty
Białe wieczory 

haiku
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2018, 15:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smoky Blue

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 kwietnia 2018, 12:30Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st KRUK

13 kwietnia 2018, 18:33Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Sweet Sound of Ig­no­ran­ce

13 kwietnia 2018, 18:17Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st KRUK

23 marca 2018, 11:12marka sko­men­to­wał tek­st Wróżąc z pa­ry

22 marca 2018, 20:31Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Wróżąc z pa­ry

3 marca 2018, 20:02Smoky Blue do­dał no­wy tek­st spienioną falą nad­szedł niepos­kro­miony ryd­wan [...]

2 marca 2018, 21:39szpulka sko­men­to­wał tek­st L'Orfeo

2 marca 2018, 21:38Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st L'Orfeo

2 marca 2018, 21:34szpulka sko­men­to­wał tek­st L'Orfeo

2 marca 2018, 21:32Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st L'Orfeo