Smoky Blue

185 tekstów – auto­rem jest Smo­ky Blue.

Noc Trzecia

Odtwórz
"When I li­ke peop­le im­mense­ly I ne­ver tell their na­mes to anyone. It is li­ke sur­rende­ring a part of them."

Lu­buję się w spot­ka­niach z nią
Po za­pad­nięciu w sen lwiej części oczu
Kur­ty­ny zmroku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 16:32

In this world

Odtwórz
Czuję me­taliczny posmak
Opiłków brudu
Na językach
Świeżo wy­pas­to­wanych butów
Zanikam
Jak mięsień tłoczący krew
Szarzeję w stron­ni­ce już zapisane
Pod­nosząc brew, opuszczam
Wzrok, ciało, planetę
Wolę gra­wito­wać ku sma­kom nieznanym
Ścieżkom wyłożonym skórką pomarańczy
Pachnącym po­wiet­rzem pragnień
Przełama­nym wiarą w wy­darze­nia ważne
Krys­ta­liczną komunikację

"To lo­ve one­self is the be­gin­ning of a li­felong romance" 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:45

Puść pa­wie oko
Poetyc­kie zaloty
Białe wieczory 

haiku
zebrał 7 fiszek • 15 lutego 2018, 15:47

Wzrok skry­ty za mgłą
Ro­zumu rdza­we liście
Krwa­wią strugami 

haiku
zebrał 5 fiszek • 13 lutego 2018, 13:06

Noc Druga

"Nau­czyłem się kochać ta­jem­niczość. Ona jed­na chy­ba może życie nasze uczy­nić niez­wykłym i cudownym."

Po­całunek op­la­tający całunem
Sub­telna pod­pro­gowa obietnica
Po­woli roz­grze­wa otu­lając tajemnicą
Pielęgnu­je czu­le nie wzbiera w słowach
Szyb­kich i krótkich jak płomienie południa
Nie trzy­ma klep­sydry kur­czo­wo w dłoniach
Roz­strop­nie ziar­nka pias­ku roz­sy­puje po niebie
Jej ob­liczu po­liczkom i us­tom się oddam
Tyl­ko ona tak roz­pa­la od środka

She's got her je ne sais quoi...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 lutego 2018, 12:50

Chamomile

That exact mo­ment whi­le
Drin­king warm green tea ten­derly
Thou­ghts slow­ly ca­me to mind
C'est un plaisir pour moi
Re­pairing a bro­ken fa­cade
In the mir­ror su­re­ly looking ju­bilant
Al­though cha­mo­mi­le smi­le al­most died
Le pe­tit prin­ce? Oui, toute­fois
I'd pre­fer deep blue skies than de­ser­ted nights
I spent on si­ping tears I had cried
Over lost view of ro­se-co­loured wor­ld
My lost pa­ra­di­se - sweet cha­momi­le.

From the se­ries "Wild Flo­wers Blossom" 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lutego 2018, 14:00

Zwykła Impresja #1

Skrzyd­la­ty ze­gar kołuje nad lotniskiem
Czas do lądo­wania ko­lej­ne­go podejścia
Próby wi­doczne na wskaźni­ku paliwa
Wskazówka za­tacza okrąg jak cyrklem
Tra­fia we mnie, choć wciąż bez pojęcia
O zwias­tu­nach rychłego upadku 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lutego 2018, 15:26

Noc Pierwsza

"Wyglądała ślicznie: wy­soka, smukła, ciem­na, bez krzty che­mii na cien­ko skro­jonej twarzy..."

Kocham na­miętne mo­men­ty Kiedy za­mykam oczy
Wiel­bię ciem­ność sma­kuję jej każdy dotyk
Bez­względnie wy­korzys­tuję choćby naj­krótsze chwile
Długi­mi upi­jam się do nieprzytomności
Gdy na se­kundę sub­telnym uścis­kiem
Miękkich na­wilżonych ciepłych dłoni
Przy­dusza spiętrzo­ne wstyd smu­tek rozgoryczenie
Na mrug­nięcie od­biera pa­mięć i przyw­ra­ca błękitną taflę
Niczym niezmąco­ny ob­raz siebie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2018, 13:58

Żart Deserowy

Biała i rzad­ka bi­ta śmietana
Żle przy­goto­wana spływa po bananach
Na dnie półmis­ka gęsta czekolada
Cze­ka nieciep­li­wie cała do wylizania

Pycha kroczy przed upadkiem
Ja zap­raszam na dokładkę! 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 22:50

Dandelions

I would im­ply for anything
Lighter than prematurness
Dan­de­lion's flesh
Has too ma­ny brawls
Jus­te en­tre nous
I knew it I knew
Eve­ryone has own demons
Even dandelions
May ha­ve diabo­lic demeanor
Feast on dan­ge­rous endeavors
Dan­ge­reux (pour) moi
Et toi?

From the se­ries "Wild Flo­wers Blossom" 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2018, 19:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smoky Blue

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

wczoraj, 22:48RozaR sko­men­to­wał tek­st In this wor­ld

wczoraj, 22:46RozaR sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

wczoraj, 16:32Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Noc Trze­cia

wczoraj, 15:55Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st (...) nic - prócz [...]

wczoraj, 15:51Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st jesteśmy

wczoraj, 15:45Smoky Blue do­dał no­wy tek­st In this wor­ld

wczoraj, 15:35Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]

przedwczoraj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]

przedwczoraj, 09:40$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]